اصلاحیه جشنواره الکوهای برتر تدریس 98-99

باسمه تعالی

قابل توجه همکاران عزیز

اصلاحیه جشنواره الگوی برتر تدریس از  اینجا قابل دریافت است.

ضمنا ملاک های ارزیابی آثار نیز در لینک های زیر قابل دریافت می باشد:

1) تکنولوژی

2) طرح درس

3) روش تدریس

4) روانشناسی