بسته آموزشی

با سلام

ضمن تشکر از حضور موثر همکاران محترم در «دوره های باز آموزی مهارتهای تدریس کتابهای عربی دهم شهریور ماه سال 1395» به اطلاع می رساند نمونه سوالات (دربخش نمونه سوال)، طرح درس(در بخش مطالب آموزشی) و بارم بندی (دربخش آموزشی) بارگزاری شده است.

همکاران محترم می توانند جهت دریافت به بخش های مربوط مراجعه نمایند.