نمون برگ ارزیابی سوالات امتحانی

 با سلام  خدمت همکاران محترم 

احتراما نمون برگ امتیاز بندی طراحی سوالات همکاران جهت شرکت در مسابقه طراحی سوالات برتر بارگذاری می شود امید است مورد توجه همکاران قرار گیرد .

                                                                                                                                                                               باتشکر  گروه آموزشی استان قم

لطفا جهت مشاهده فرم مذکور بر ادامه مطالب رجوع کنید.

ادامه مطلب: نمون برگ ارزیابی سوالات امتحانی

نمونه سوالات درس جامعه دو

احتراما بانک سوالات تستی واصله ازسوی دبیرخانه کشوری علوم اجتماعی جهت استفاده ی همکاران و دانش آموزان عزیز در قسمت ادامه مطلب بار گذاری شده است .

خواهشمند است نظرات وپیشنهادات خود را دراین خصوص به ایمیل گروه ارسال کنید . گروه علوم اجتماعی استان قم

ادامه مطلب: نمونه سوالات درس جامعه دو

نمونه سوالات درس جامعه یک

حتراما بانک سوالات تستی واصله ازسوی دبیرخانه کشوری علوم اجتماعی جهت استفاده ی همکاران و دانش آموزان عزیز در قسمت ادامه مطلب بار گذاری شده است .

خواهشمند است نظرات وپیشنهادات خود را دراین خصوص به ایمیل گروه ارسال کنید . گروه علوم اجتماعی استان قم

ادامه مطلب: نمونه سوالات درس جامعه یک