فرم شاخص های ارزیابی دبیران محترم روانشناسی

فرم شاخص های ارزیابی دبیران محترم روانشناسی در سال تحصیلی 95-94

ردیف

عنوان

حداکثر امتیاز

1

شرکت در کارگاه ها(دو مورد هر نوبت 2 امتیاز)

4

2

شرکت در مسابقه طراحی سوالات استاندارد نوبت دوم

2

3

شرکت در مسابقه آنلاین علمی همکاران

2

4

شرکت در مسابقه  پیامکی در هر نوبت 2 امتیاز

4

5

تهیه کلیپ آموزشی

4

6

پیشنهاد بازدید از کلاس درس

2

7

شرکت در بازدیدهای علمی دو نوبت هر نوبت 1 امتیاز

2

 

* از همکارانی که حداکثر امتیاز را دریافت نمایند، تقدیر خواهد شد.