اطلاع رسانی در مورد کارگاه حضوری آذر ماه ۱۴۰۱

عرض سلام وادب 

همکاران عزیز کارگاهی با عنوان ارتباط  فضای مجازی وسلامت روانی در دوره نوجوانی 

با حضور استاد دکتر چاوشی 

در تاریخ چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱

از ساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰ 

واقع در خ ساحلی بعد از فرهنگیان ،تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس 

برگزار می گردد 

حضور به موقع وفعال دبیران روان شناسی موجب امتنان خاطر می گردد