فیلم مربوط به درس ۳

فیلم توضیحات ونمونه هایی در مورد خطای ادراکی 

درس ۳ :توجه  وادراک 

جهت رویت فیلم خطای ادراکی لینک پایین را کلیک کنید .

https://s24.picofile.com/file/8455841718/4_5782888540228550790.mp4.html