اطلاع رسانی در مورد جشنواره تدریس برتر ومسابقات گروه روان شناسی

سلام وادب 

همکاران محترمی که درجشنواره تدریس برتر ثبت نام کردند با توجه به این که درمورد درس روان شناسی فقط در زمینه تجارب برتر است همکاران عزیز آثار خود را به صورت فیلم کوتاه ارسال کنید .

 

 

همچنین طبق اطلاع رسانی قبل دو مسابقه که

یک)مسابقه استوری لاین از کتاب روان شناسی ،زمان تا پایان فروردین 1401 در فروردین ماه 

دو)مسابقه نقد وبررسی گروه روان شناسی شاد  زمان تا پایان اردیبهشت 1401