مسابقه نقد وبررسی

همکاران بزرگوار

مسابقه ی تحت عنوان  نقد وبررسی بانک اطلاعات آرشیوی در شاد

برگزار می شود

همکاران عزیز لطفا نقد وبررسی های خود را تاتاریخ 29 اردیبهشت 1401برای سرگروه های استان ارسال کنید .