مسابقه تهیه وتولید محتوای الکترونیکی

همکاران عزیز ضمن تشکر از همکاری در طول سال تحصیلی ،مسابقه ای طراحی شده تحت عنوان مسابقه

تهیه وتولید محتوای الکترونیکی ازطریق استوری لاین از کتاب روان شناسی

همکاران بزرگوار لطفا استوری های خود را تا تاریخ 30 فروردین 1401 برای سرگروه های استان ارسال کنند