لینک آموزشی فصل 6 و ۷ توسط اساتید محترم با فیلم های آموزشی و نمونه سوال

همکاران عزیز نمونه ای از لینک  آموزشی فصل 6 و ۷ توسط اساتید محترم با فیلم

های آموزشی و نمونه سوال
 

????
 

برای مشاهده لینک ها به ادامه مطلب بروید

تدریس درس 6 بخش اول توسط شبکه آموزش

مشاهده


 

 تدریس درس 6 قسمت دوم توسط شبکه آموزش

مشاهده

خلاصه درختی درس 6 توسط خراسان رضوی

مشاهده


پاور پوینت درس6

مشاهده

صوت های تدریس درس 6 توسط خراسان رضوی

مقدمه

مشاهده


تعریف تصمیم گیری

مشاهده


سخنان حضرت علی (ع)

مشاهده


اشتراکات حل مسئله و تصمیم گیری

مشاهده


تفاوت حل مسئله و تصمیم گیری

مشاهده


تفاوت حل مسئله و تصمیم گیری در متن

مشاهده


تفاوت حل مسئله و تصمیم گیری در جدول

مشاهده


انواع تصمیم گیری

مشاهده


دشواری تصمیم گیری

مشاهده


ملاک های تصمیم گیری

مشاهده


ملاک هزینه

مشاهده


انواع سبک های تصمیم گیری

مشاهده


سبک تکانشی

مشاهده


سبک احساسی
مشاهده


تفاوت سبک تکانشی و احساسی

مشاهده


سبک وابسته

 

مشاهده


سبک منطقی

مشاهده


سبک اجتنابی

مشاهده


موانع تصمیم گیری

مشاهده

سو گیری تایید

مشاهده

اثرات تصمیم گیری

مشاهده


تعارض

مشاهده

-------------------------------------------------------

 نمونه سئوالات درس شش - قسمت دوم

1- نمونه سوال اول

مشاهده

2- نمونه سوال دوم

مشاهده
 

3- تست های درس 6

مشاهده

-----------------------------------------------------


صوت های تدریس درس 7 توسط خراسان رضوی

 

مقدمه 1

مشاهدهمقدمه 2

مشاهده
 

تفاوت انسان و حیوان

مشاهده

 

تعریف نگرش

مشاهده

 

مثال

مشاهده

 


عوامل موثر

مشاهده
 

تفاوت انگیزه ها

مشاهده
 

مثال انگیزه درونی و بیرونی

مشاهده

 

تاثیر نگرش

مشاهده

 

مهمترین عوامل نگرشی

مشاهده

 

اراده

مشاهده

 

هدفمندی

مشاهده

رفتار های فرد در برابر ناهماهنگی شناختی

مشاهده
 

نکات ناهماهنگی شناختی

مشاهده

 

 کاربرد ناهماهنگی شناختی

مشاهده

 

نکات نگرش

مشاهده

 

ادراک کنترل و کارایی

مشاهده

 

اسناد

مشاهده

 

درماندگی آموخته

مشاهده

 

نمونه درماندگی آموخته

مشاهده

 

برای مطالعه

مشاهده


خلاصه درختی درس 7 توسط خراسان رضوی

مشاهده

 

پاور پوینت درس 7

مشاهده
 


فیلم های آموزشی درس 7 جمع آوری توسط خراسان رضوی

مشاهده
 


اراده جانباز مهابادی

مشاهده
 


اراده - توان بخشی کودکی که پا ندارد

مشاهده
 


درماندگی آموخته

مشاهده
 


عکس درماندگی آموخته

مشاهده
 

اراده نیک آویج

مشاهده

-----------------------------------------------------


نمونه سئوال درس 7

مشاهده

تست درس 7

مشاهده

-----------------------------------------------------

  تدریس درس 6 قسمت دوم توسط شبکه آموزش

خلاصه درختی درس 6 توسط خراسان رضوی

مشاهده

..........................................

پاور پوینت درس6

مشاهده

صوت های تدریس درس 6 توسط خراسان رضوی

مقدمه

مشاهده
 

تعریف تصمیم گیری

مشاهده
 

سخنان حضرت علی (ع)

مشاهده
 

اشتراکات حل مسئله و تصمیم گیری

مشاهده
 

تفاوت حل مسئله و تصمیم گیری

مشاهده
 

تفاوت حل مسئله و تصمیم گیری در متن

مشاهده
 

تفاوت حل مسئله و تصمیم گیری در جدول

مشاهده
 

انواع تصمیم گیری

مشاهده
 

دشواری تصمیم گیری

مشاهده
 

ملاک های تصمیم گیری

مشاهده

ملاک هزینه

مشاهده
 

انواع سبک های تصمیم گیری

مشاهده
 

سبک تکانشی

مشاهده
 

سبک احساسی

مشاهده
 

تفاوت سبک تکانشی و احساسی

مشاهده
 

سبک وابسته

مشاهده
 

سبک منطقی

مشاهده
 

سبک اجتنابی

مشاهده
 

موانع تصمیم گیری

مشاهده
 

سو گیری تایید

مشاهده
 

اثرات تصمیم گیری

مشاهده
 

تعارض

مشاهده