مسابقه آنلاین روان شناسی ویژه همکاران

مسابقه آنلاین همکاران (محتوای کتاب درس روان شناسی)،

26بهمن ماه98،ازساعت 9صبح الی 24

برای ورود به مسابقه به آدرس qomgt.ir   مراجعه شود.به نفرات برتر تقدیر نامه وبقیه همکاران دانش افزایی تقدیم می شود.