آزمون آنلاین

سلام

توجه   توجه

آزمون آنلاین درس روان شناسی در تاریخ  97/11/27  ، شنبه ، از ساعت 9 صبح تا ساعت 24 همان روز برگزار می گردد.

منابع آزمون ، کتاب روان شناسی سال یازدهم و گاهنامه شماره 1 ، گروه آموزشی روان شناسی می باشد.

جهت مطالعه گاهنامه   اینجا   را کلیک کنید .