همایش روان شناسی

جهت یادآوری به همکاران ، مجددا، تاریخ اجرای همایش روان شناسی استان

 

، در تاریخ 15 دی ماه ، ساعت 10 صبح ، در محل ساختمان علوم و فنون ،

 

خیابان ایستگاه ، خدمتتان اعلام می گردد .

حضور شما باعث افتخار ماست .