اطلاعیه کارگاه های آموزشی

 

عرض سلام و ادب خدمت همکاران                             محترم                                                                                                                                                              

کارگاههای روان شناسی به شرح زیر ، خدمتتان اعلام می گردد :

 

                        عنوان

تاریخ     ساعت        مکان       مدرس   زمان

طراحی سؤالات استاندارد

از کتاب روان شناسی

9/25 18            گروههای آموزشی آقای مقیمی بعدازظهر
تدریس دروس انتخابی +مهارتهای زندگی 10/15 10 علوم و فنون

خانم شریف موسوی

خانم هدایتی

صبح