درج مطالب علمی

سلام همکاران محترم

امیدواریم در سایه ایزد متعال شاد و پر انرژی باشیدsmiley

مطالب علمی ، با موضوع : احساس و ادراک  -  حافظه  -  زبان (آشنایی با ویگوتسکی )

در بخش مطالب علمی  گروه قرار گرفته است .

مطالب علمی در گاهنامه شماره 2 نیز درج میگرددو در اختیار همکاران قرار میگیرد تا سهولت بیشتری در جوابگویی به سوالات مسابقه آنلاین در اسفند ماه داشته باشید .