انتخاب‌های ما روی شادی‌مان تاثیر بلندمدت دارد

محققین به این نتیجه رسیدند که سبک زندگی و در حقیقت انتخاب‌های افراد در موقعیت‌های مختلف زندگی، روی شادی باقی عمر آن‌ها تاثیر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین عوامل، روان‌رنجوری (دسته‌ای از اختلالات روانی مانند اضظراب و افسردگی) همسر است که رابطه‌ای معکوس با شادی فرد دارد. این تاثیر تا پایان ارتباط فرد با همسر روان‌رنجورش ادامه خواهد داشت.

یکی از عوامل دیگر، وزن افراد است. مردانی که کم‌‌تر از حد تناسب وزن دارند شادی کم‌تری دارند. در حالی که در زنان،‌ این اضافه وزن است که از شادی آن‌ها می‌کاهد. به نظر می‌رسد که اضافه وزن تاثیری بر شادی مردان ندارد.

رفتارهای بشردوستانه و رسیدن به ارزش‌های خانوادگی هم باعث می‌شوند که در بلندمدت رضایت افراد از زندگی و در نتیجه شادی آن‌ها افزایش یابد. همچنین به نظر می‌رسد که افراد مذهبی، نسبت به کسانی که اعتقادات مذهبی ندارند، شادترند.

منبع:

http://www.ravanpajoh.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2187&Itemid=54