کارگاه آموزشی با عنوان طرح در س نویسی ملی با رویکرد تلفیقی

گروه زمین شناسی وانسان ومحیط زیست دوره دوم متوسطه برگزار می کند 

موضوع کارگاه :طرح درس نویسی ملی با رویکرد تلفیقی کتاب زمین شناسی وانسان ومحیط 

حضور دبیران نوورود الزامی است 

زمان: سه شنبه مورخ 1401/10/27

ساعت :18/30

مکان :خیابان ساحلی ,بعداز فرمانداری ,تالا ر فرهنگیان, سالن کنفرانس 

برای شرکت کنندگان گواهی دانش افزایی از طریق سایت qomgt.irصادرمی شود  

فراخوان ارائه مطالب تخصصی ومقالات در فضای مجازی دروس زمین شناسی و انسان ومحیط زیست

عرض سلام واحترام خدمت همکاران گرامی 

به منظور ارائه مطالب تخصصی ومقالات در فضای مجازی در دروس زمین شناسی وانسان ومحیط زیست 

و ارتقای سطح کیفی آموزشی استان واستفاده از توانمند ی همکاران در زمینه های مختلف از همکاران

دعوت می شود تا آثارخودرا تا تاریخ 1402/2/12به نشانی https://eitaa.com/tiaras یا به نشانی 

tiaras@ ارسال بفرمایید در ضمن به برترینها تقدیر نامه استانی -ناحیه ای تقدیم میگردد  منتظر آثار

شما عزیزان هستیم موضوع وقالب آزاد است 

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی با موضوع فصل های کتاب زمین شناسی وانسان ومحیط

عرض سلام وارادت خدمت همکاران گرانقدر 

از همکاران علاقه مند وتوانمند در حوزه فناوری دعوت می شود که در فراخوان تولید محتوا الکترونیکی با موضوع فصل های کتاب زمین شناسی وانسان ومحیط وباتاکید بر آب های زیر زمینی شرکت نمایند و آثار خود را در قالب پادکست وانیمیشن وکلیپ یا فیلم کوتاه به نشانی https://eitta.com/tiaras ویا به tiaras@ ارسال نمایند 

مهلت ارسال آثارتا   1401/12/20می باشد وتقدیر نامه استانی -ناحیه ای تقدیم می گردد

 لطفا مشخصات کامل همکاران (نام ونام خانوادگی و کد پرسنلی وآ موزشگاه وناحیه و تلفن همراه )قید شود  

فراخوان طرح درس ملی برتر بر اساس برنامه ملی زمین شناسی وانسان ومحیط

با عرض سلام واحترام 

همکاران گرامی با توجه به بخشنامه گروه های آموزشی واطلاع رسانی در گروه مجازی ( ایتا) مسابقه ای برای طرح درس ملی برتر بین همکاران  عزیز و گرامی برگزار می شودوتقدیر نامه استانی -ناحیه ای تقدیم می شود مهلت ارسال آثار تا 1401/12/20می باشد

همکاران عزیز لطفا آثار به صورت پی دی اف وبا مشخصات کامل نام ونا م خانوادگی وکد پرسنلی وتلفن همراه و  آموزشگاه وناحیه باشد وبه نشانی https://eitaa.com/tiaras ویا به tiaras@   ارسال بفرمایید منتظر آثار شما عزیزان هستیم

فراخوان تولیذ محتوا یا ارسال مقالات مرتبط باکتب درسی زمین شناسی وانسان ومحیط

عرض سلام وارادت خدمت همکاران گرامی 

گروه زمین شناسی و انسان ومحیط زیست استان در نظر داردبه بهترین مقالات با موضوع آبهای زیر زمینی نادیدنی را دیدنی کنیم ودر بخش محتوای آموزشی مرتبط با کتب درسی زمین شناسی و انسان ومحیط به شرکت کنندگان تقدیر نامه استانی - ناحیه ای اهدا نماید مهلت ارسال آثارتا 1401/11/20می باشد 

آثار می تواند در قالب پی دی اف  وبا قلم بی نازنین وپاورپوینت وکلیپ وفیلم باشد

همکاران گرامی آثار خود را به نشانی https://eitaa.com/tiaras ویا tiaras@با مشخصات کامل نام ونام خانوادگی و آموزشگاه وناحیه وکد پرسنلی وتلفن همراه ارسال فرمایند 

فراخوان طراحی سوالات برتر امتحانات دیماه زمین شناسی وانسان محیط

سلام وعرض احترام

همکاران گرامی مسابقه طراحی سوالات برتر دی ماه  باهدف ارتقاسطح کیفی آموزش برگزار می شود 

از همکاران گرامی دعوت میشود برای شرکت در مسابقه آثار خود را تا تاریخ1401/11/20به 

http://eitaa.com/tiarasیا به نشانیtiaras@ ارسال بفرمایید 

شرایط ارسال: آثاربه صورت پی دی اف باشد و با ذکر مشخصات نام ونام خانوادگی و کد پرسنلی و ناحیه  وآموزشگاه  وتلفن همراه

در ضمن به نفرات برتر تقدیر نامه استانی -ناحیه ای تقدیم می شود 

معرفی وب سایت انسان ومحیط زیست

با سلام وعرض احترام خدمت همکاران گرامی 

به استحضار می رساند دبیر خانه راهبری کشوری انسان ومحیط زیست مستقر در استان کرمان در راستای تدریس هر چه بهتر کتاب انسان ومحیط وب سایت انسان زیست به نشانی http://ensanzist.ir  را معرفی نموده است 

معرفی وب سایت انسان ومحیط زیست

با سلام وعرض احترام خدمت همکاران گرامی 

به استحضار می رساند دبیر خانه راهبری کشوری انسان ومحیط زیست مستقر در استان کرمان در راستای تدریس هر چه بهتر کتاب انسان ومحیط وب سایت انسان زیست به نشانی http://ensanzist.ir  را معرفی نموده است