بررسی نظریه تکامل از دیدگاه زمین شناسی

با سلام و احترام 

ضمن تشکر از سرکار خانم رضوانی جهت ارائه مطالب مفید و کاربردی در گارگاه 6 اذر ماه و با توجه به درخواست دوستان ، مطالب علاوه بر ارائه در گروه مجازی ، برای استفاده عزیزان بارگذاری می گردد.

     متن کارگاه                                   سخنرانی مدرس کارگاه 

    مستند های مرتبط با موضوع :    - مستند اخراج شده 

                                                      - گشایش رمز زندگی ( رد نظریه تکامل)

                                                      - فروپاشی نظریه تکامل داروین