اهمیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد

با سلام 

هر فرد در یک زندگی استاندارد به 1400 تن مواد معدنی فلزات وسوخت نیاز دارد که 15 تن آن را فلزات پایه تشکیل میدهد. ...

جهت مطالعه ، ادامه مطلب را از اینجا دانلود کنید.