برگزاری کارگاه تغییر اقلیم

با سلام 

گروه زمین شناسی و محیط زیست استان با همکاری اداره محیط زیست کارگاه تغییر اقلیم ( ترسالی تا خشک سالی ) را با حضور مهندس طاهره امیری ، برگزار می کند.

منتظر حضور سبزتان هستیم.