عضویت در گروه مجازی همکاران

با سلام 

همکاران محترمی که عضو گروه مجازی

1400 _Terra در ایتا نیستند ، در صورت تمایل به این جانب جهت عضویت پیام ارسال نمایند. ارائه کامل نمونه تدریس همکاران ، سوالات ، فیلم های اموزشی و تبادل تجربه همکاران در گروه فوق درحال اجرا می باشد .

حضور شما سبب دلگرمی ماست.     با تشکر