نظرسنجی از مجله رشد علوم زمین

سلام،

همکاران گرامی ، حداکثر زمان ارسال نظرات شما و ارسال فرم پرسشنامه مجله رشد علوم زمین

(ارائه شده در گروه مجازی گروه زمین شناسی به ادرس)

mag.roshd.ir

 تا10 مهرماه می باشد . منتظر نظرات شما دوستان هستیم .

                                                                                                                                           با تشکر