فیلم آموزشی فصل اول زمین شناسی (1)

سلام ، همکاران محترم می توانند از فیلم های اموزشی زیر در تدریس فصل اول زمین شناسی استفاده کنند .

                                                    فیلم را از اینجا دانلود کنید