تولید محتوای الکترونیکی

همکاران گرامی ، 

پیرو بخشنامه دبیر خانه ، همکاران علاقه مند می توانند در موضوعات زیر تولید محتوا تهیه و تا 10 مهرماه به گروه های اموزشی ارائه دهند.

الف ) کتاب انسان و محیط زیست : درس سوم از شاخص کیفیت هوا تا ابتدای هوا بستری برای الودگی ها

ب) کتاب زمین شناسی : درس سوم ازیاداوری ص 47 تا منابع خاک

 

منتظر اثار شما عزیزان هستیم.با تشکر