کارگاه سواد ابی ( مانور سیلاب)

سلام

همکاران محترم ، کارگاه سواد آبی با محوریت مانور سیلاب ، مورخ 98/11/21 در خانه علوم و فنون با همکاری شرکت آب منطقه ای برگزار شد. در جلسه فوق با شرکت همکاران محترم ، اقای حاج حسینی (مدیریت )و مهندس اوروجی (معاونت) از شرکت اب منطقه ای و مهندس علی مددی و همکارانشان از استانداری و اقای مهندس موسوی و اقای سیفی از اداره محیط زیست استان نیز حضور داشتند .

مباحث مطرح شده :

- وضعیت منابع اب زیرزمینی در جهان ، کشور و استان ( توسط دکتر یاری)

- وضعیت منابع اب سطحی در استان و نقش تغییر کاربری در وقوع سیلاب در استان (توسط مهندس حاجی زاده )

-بیان نکات مهم در مورد برگزاری مانور سیلاب ( توسط سرگروه زمین شناسی و محیط زیست )

در پایان ، جلسه پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان برگزار شد.