کارگاه مجازی مناطق بیمار زمین

سلام 

همکاران محترم بر اساس بخشنامه ارسالی و اطلاع رسانی گروه ، کارگاه مجازی با عنوان « مناطق بیمار زمین » در روز های 23 و 24 دی ماه در حال برگزاری می باشد . جهت شرکت در کارگاه به qomgt.ir مراجعه نمایید .