اجرای مانور سیلاب

سلام 

همکاران محترم ، بر اساس بخشنامه ارسالی به مدارس ، مانور سیلاب جهت به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی حاصل از وقوع ان ، در تاریخ 5 اسفند 98 بطور هماهنگ در سراسر کشور برگزار می گردد. این برنامه ویژه مدارس متوسطه دوم خصوصا در پایه یازدهم تحصیلی است تا دانش اموزان علاوه بر اموزش های نظری که در درس انسان و محیط زیست می اموزند ، به صورت نظری هم با راه کارهای مواجهه صحیح با سیلاب اشنا شده و مدرسه نیز مجهز به یک برنامه اقدام برای شرایط اضطرار شودو در نهایت تاب اوری جامعه افزایش یابد .

لذا از همکاران محترم مدرس درس زمین شناسی و به ویژه انسان و محیط زیست درخواست می گردد با توجه به برنامه راهنمای ارائه شده، مانور فوق را اجرا و فیلم یا عکس مربوط به ان را به گروه های اموزشی استان ارسال نمایند.         

                                                                                                                               با تشکر

 

     راهنمای برنامه مانور سیلاب                                      اقدام صحیح در برنامه مانور سیلاب