جشنواره الگوهای تدریس برتر

سلام

درراستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای و به روز آوری روش های تعلیم و تربیت با تاکید بر روش های فعال ، گروهی و خلاق با توجه به نقش الگویی معلمان ، جشنواره تدریس غیر حضوری در دروس آزمایشگاه علوم تجربی (2) و انسان و محیط زیست برگزار می گردد. همکاران گرامی مدرس دروس فوق می توانند آثار خود را با توجه به موضوع های تعیین شده ، تهیه و ارسال نمایند.

جهت مشاهده کامل بخشنامه فوق می توانید به  gam2.medu.ir   مراجعه نمایید.