مجله رشد علوم زمین

سلام 

همکاران محترم می توانند مطالب آموزشی و مقالات بروز زمین شناسی را در مجله الکترونیکی رشد علوم زمین به ادرس mag.roshd.ir مطالعه نمایند.