برگزاری کارگاه آموزشی

با سلام  ، 

همکاران محترم ، اولین کارگاه آموزشی با عنوان « بررسی فعالیت های کتاب زمین شناسی پایه یازدهم » مورخ 20/8/98 برگزار خواهد شد .

محل : خیابان ساحلی ، کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزرشی استان