کارگاه زمین شناسی

با سلام 

همکاران محترم کارگاه بررسی تخصصی فصل 4و5 زمین شناسی مورخ 12/10/97 در محل اداره تکنولوژی و گروه های اموزشی استان( ساحلی -ک33) برگزار می گردد.منتظر حضور سبزتان هستیم