تولید محتوای الکترونیکی

با سلام 

جهت توسعه و تعمیق فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی، یادگیری ،  گروه زمین شناسی و محیط زیست استان قم ، مسابقه تولید محتوای الکترونیکی را در موضوعات زیر برگزار می کند.

1-فصل 2 کتاب زمین شناسی ( منابع معدنی و ذخایر انرژِی )            

 2-فصل 4 کتاب انسان و محیط زیست   ( انرژی ، حرکت و زندگی )   

همکاران می توانند محتوای آموزشی خود را مطابق با بخش های فوق تا 20 فروردین 98 بصورت DC به گروه های استان ( خ ساحلی ، ک 33 )  ارسال نمایند .