الگو برتر تدریس

همکاران محترم ، 

در راستای برگزاری الگوی برتر تدریس غیر حضوری ، سه موضوع پیشنهادی زیر  برای درس زمین شناسی مطرح است .

1- مهندسی سد سازی

2- بیماریهای زمین زاد

3-شدت و بزرگی زلزله

جزییات جشنواره متعاقبا همراه با دیگر گروه های درسی به صورت بخشنامه وزارتی ارسال خواهد شد(همکاران علاقه مند به این جشنواره از این سه موضوع یک فیلم سی دقیقه ای تهیه نمایند)