سال تحصیلی 98-97

با سلام 

موفقیت و سلامتی همه همکاران گرامی را در سال تحصیلی جدید که همراه با عطر عاشورای حسینی است را از درگاه خداوند منان خواستاریم.