منشا حیات بر روی زمین

داستان پیدایش حیات و غالب شدن انسان هوشمند به‌عنوان تکامل‌یافته‌ترین موجود زنده هنوز مشخص نیست. 

این پرسش اساسی که چگونه زندگی روی زمین آغاز شد و انسان به شکل امروزی تکامل پیدا کرد، یکی از بحث‌برانگیزترین سؤال‌ها در میان همه فرهنگ‌ها، اقوام، مذاهب و جوامع گوناگون در تاریخ  شناخته‌شده‌‌ی بشر است. ...

                                                                                                                                    ادامه مطلب