شیوه نامه ی برگزاري مسابقه ی تجربیات زیسته با موضوع تاثیر نظارت همتا بر بهبود نحوه ی آموزش

بسمه تعالی

شیوه نامه ی برگزاري مسابقه ی تجربیات زیسته با موضوع تاثیر نظارت همتا بر بهبود نحوه ی آموزش

با سلام و احترام

در اجرای بند 17 برنامه عملیاتی درس زبان انگلیسی استان قم با عنوان مسابقه ی تجربیات زیسته با موضوع تاثیر نظارت همتا بر بهبود نحوه ی آموزش از دبیران محترم زبان انگلیسی دعوت به همکاری می شود.

مرحله ی ناحیه ای

14 فروردین ماه

مرحله ی استانی

28 فروردین ماه

 

 

هر ناحیه اثر منتخب (نفر اول ناحیه( را همراه با مستندات ) اثر و فرم داوری(، جهت شرکت و ارزیابی در مرحله استانی به گروه های آموزشی استان ارسال خواهند نمود.

 

شرایط ذیل مزید امتنان است:

  • این طرح در راستای بررسی تاثیر عملی نظارت همتا بر بهبود فرایند آموزش انجام شود.
  •  طرح بر اساس فرمت WORD و PDF باشد .
  • رتبه اول در مرحله استانی از طرف اداره كل آموزش و پرورش استان قم مورد تقدير قرار خواهد گرفت و حایزین رتبه های دوم و سوم از طرف ادارات آموزش و پرورش نواحی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

جهت راهنمایی واطلاع همکاران، نمون برگ داوری تقدیم می گردد.