اولین کارگاه گروه زبان انگلسیس در سال تحصیلی جاری برگزار شد.

کارگاه با عنوان چگونگی ارزیابی آزمون های گفتاری در درس زبان انگلیسی در روز شنبه 28 آبان ماه  ساعت 18:30در خانه معلم شماره 1 توسط استاد لنگرودی برگزار شد. در ابتدا استاد به ارائه مطالب پرداختند و در بخش دوم به پرسش ها و نکات مطرح شده توسط همکاران پاسخ دادند. در پایان جلسه همکاران فرم های نظرسنجی در مورد کیفیت کارگاه را تکمیل نمودند. کارگاه بعدی گروه در تاریخ 20
آذرماه برگزار خواهد شد.

برای دریافت فایل پاورپوینت کارگاه اینجا را کلیک کنید.