آزمون آنلاین

گروه زبان انگلیسی استان قم در نظر دارد مسابقه ای با عنوان ”English Language
Teaching today”  برگزار نماید. به نفرات برتر تقدیرنامه اعطا خواهد شد.

زمان برگزاری: سه شنبه 1400/10/28

ساعت: 9 الی24 

ازطریق سایتqomgt.ir

به نفر اول تقدیرنامه استانی و به نفر دوم تقدیرنامه ناحیه ای اعطا خواهد شد.

برای دریافت منبع مسابقه اینجا را کلیک کنید.