آزمون نهایی زبان انگلیسی 3

لینک آزمون های نهایی زبان انگلیسی 3:

 

 

https://uupload.ir/view/day97_yu8b.pdf/

 

⭕️ آزمون خرداد 98. با پاسخ نامه و فایل شنیداری

 

https://uupload.ir/view/khordad98_h778.rar/

 

⭕️ آزمون شهریور 98. با پاسخ نامه و فایل شنیداری

 

https://uupload.ir/view/shahrivar98_02fc.rar/

 

⭕️ آزمون دی 98. با پاسخ نامه و فایل شنیداری

 

https://uupload.ir/view/day98_upqr.rar/

 

⭕️ آزمون های خرداد 99. با پاسخ نامه. به انضمام متن و فایلهای شنیداری آزمونها

 

https://uupload.ir/view/khordad99_zkg.rar/

 

⭕️ آزمونهای تیر 99. با پاسخ نامه. به انضمام متن و فایلهای شنیداری آزمونها

 

https://uupload.ir/view/tir99_dq2l.rar/

 

⭕️ آزمون شهریور 99. با پاسخ نامه. به انضمام متن و فایلهای شنیداری آزمون

 

https://uupload.ir/view/shahrivar99_1pot.rar/

 

⭕️ آزمون دی 99. با پاسخ نامه. به انضمام متن و فایلهای شنیداری آزمون

 

https://uupload.ir/view/day99_dzml.rar/

 

 

⭕️ آزمون خرداد 1400. رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. با پاسخ نامه. به انضمام متن و فایلهای شنیداری آزمونها

 

https://uupload.ir/view/khordad_1400._human_sciences_pu0r.rar/