اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به منظور ارتقاء سطح علمی و فکری پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار، اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه به همراه اولین جشنواره ملی کتاب برتر در آموزش علوم پایه را باحضورپژوهشگران وعلاقمندان درتاریخ ۲۸بهمن ماه سال جاری برگزار می‌نماید.

ادامه مطلب: اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه