کارگاه مجازی شیمی

به نام خدا

با سلام و عرض ادب

گروه شیمی استان کارگاه مجازی با عنوان« شیمی راهی به سوی آینده ای روشن »مطابق با فصل چهارم شیمی دوازدهم برگزار می کند. همکاران گرامی با مراجعه به «قسمت اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی» می توانند در این کارگاه شرکت کنند.