مسابقه کتابخوانی

به نام خدا

باسلام و احترام

دبیرخانه شیمی در نظر دارد به منظور افزایش سطح علمی همکاران مسابقه ای از کتاب اصول شیمی عمومی سیلبربرگ برگزار نماید. مواد آزمون مطابق مفاهیم کتاب شیمی 3 می باشد که میتوانید از اینجا دانلود کنید.

برای ثبت نام در آزمون از تاریخ 97/10/15 الی97/10/25 به سایت دبیرخانه شیمی به آدرس shimi.gam2.medu.ir فرمایید.

زمان برگزاری آزمون 97/11/25 می باشد.