کارگاه آموزشی شیمی

به نام خدا

با سلام و احترام

گروه شیمی استان در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان مباحث چالشی شیمی دوازدهم برگزار نماید.

زمان : پنجشنبه 97/9/8 ساعت 10 صبح

مکان : 20 متری شهید بهشتی، 24 متری مطهری، اداره آموزش و پرورش ناحیه 3، سالن زیر زمین