مسابقه کتابخوانی

به نام خدا

باسلام و احترام

دبیرخانه شیمی در نظر دارد به منظور افزایش سطح علمی همکاران مسابقه ای از کتاب اصول شیمی عمومی سیلبربرگ برگزار نماید. مواد آزمون مطابق مفاهیم کتاب شیمی 3 می باشد که میتوانید از اینجا دانلود کنید.

زمان برگزاری آزمون نیمه دوم بهمن ماه خواهد بود ولی تاریخ دقیق و نحوه برگزاری متعاقبا به اطلاع همکاران خواهد رسید.