تبریک سال تحصیلی جدید

به نام خدا

همکاران و سروران گرامی سال تحصیلی جدید بر شما مبارک و فرخنده باد. گام هایتان استوار و جانتان تندرست. در پناه عنایات باریتعالی و توجهات خاص ولی عصر(عج) زنده و سربلند باشید.