ملاحظات کنکور

به نام خدا

با سلام و خداقوت

دفتر تالیف کتب درسی قسمت هایی از کتاب درسی شیمی را که نباید از آنها سوال در کنکور طراحی شود را مشخص کرده است. برای اطلاع از لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود