فرم خام طرح درس

با سلام و احترام 

با توجه به فراخوان های ارسال شده به مدارس برای ارایه طرح درس از کتاب نونگاشت شیمی یازدهم فرم خام طرح درس را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. لطفا طرح درس ارسالی بر اساس جدول زیر باشد. طرح درس ها حداکثر تا تاریخ 15 بهمن ماه به گروه های نواحی ارسال گردد.

با تشکر 

لینک دانلود

عنوان  صفحه
آنتالپی، همان محتوای انرژی است-آنتالپی پیوند و میانگین آن-پیوند با زندگیآنتالپی سوختن، تکیه گاهی برای تأمین انرژی 70-63