فیلم کارگاه با عنوان نانو در علم شیمی

با سلام

فیلم مطالب ارائه شده در کارگاه نانو در علم شیمی که در تاریخ 2 اسفند ماه برگزار شد را از لینک زیر دریافت کنید.

نانو فتوکاتالیست ها قسمت اول

نانو فتوکاتالیست ها قسمت دوم

نانو فتوکاتالیست ها قسمت سوم

مواد هوشمند نوع اول

مواد هوشمند نوع دوم