آزمون پیشرفت تحصیلی

با سلام

همکاران گرامی می توانید جهت دریافت سوالات چهارگزینه ای آزمون پیشرفت تحصیلی عربی دوازدهم (درس یک و دو) به لینک های زیر مراجعه کنید.

رشته ادبیات و علوم انسانی

رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی