بررسی سوالات کنکور 93 درس روان شناسی

بررسی سوالات کنکور 93 درس روان شناسی

261- گزینه ی ( 3 )؛ صفحه ی 5 فصل اول:

 سه معیار که می توان به وسیله آن آزمون پذیری را به حداکثر رساند عبارتند از : کنترل ، تعریف عملیاتی و تکرارپذیری

262- گزینه ی ( 4) صفحه 6 کتاب فصل اول:

طبق تعریف دانشمندان باید از واژه های مورد نظر تعریف دقیقی که قابل اندازه گیری باشد و بتوان بصورت کمی نشان داد ارائه داد. تنها گزینه چهار از بقیه پاسخ ها مناسب تر است. گزینه ی 3 هم به پاسخ نزدیک است ولی چون در کتابهای روان شناسی بین 40 تا 80درصد اشاره شده نمی توان به آن اظمینان کرد و مبهم و ناقص است .

263- گزینه ( 1 ) صفحه 11 کتاب فصل اول :

پاسخ گزینه 2 و 4 رد می شود چون مکانیسم های دفاعی ناخوآگاهانه استفاده می شود و این دو گزینه به عمل آگاهانه اشاره کرده اند . پاسخ گزینه 3 هم بخاطر اینکه ارضای تمایلات را به منظور سازگاری عنوان نکرده بلکه به عنوان مخفی کاری معرفی کرده صحیح نیست پس پاسخ گرینه اول صحیح است.

264- گزینه ( 3 ) صفحه ی 41 فصل دوم رشد:

در مرحله جنینی ، سیستم عصبی مرکزی رشد می کند در هفته ی هشتم تا زمان تولد البته رشد سیستم عصبی همراه با رشد ماهیچه ها و استخوان ها و اندام تولید مثل هم در این مرحله ظاهر می شود و ادامه دارد.

265- گزینه( 3 ) فصل اول صفحات 22 و 23:

چون اشاره شده این پژوهش تصمیم دارد همبستگی دو متغیر را بررسی نماید پس گزینه های 1 و 2که به علت پرخاشگری ( تماشای خشونت در تلویزیون ) اشاره شده رد می شوند ، گزینه ی 4 هم که ارتباط منطقی این دو را رد نموده، پس گزینه 3 که به ارتباط و همبستگی این دو یعنی تماشای تلویزیون و  پرخاشگری اشاره نموده صحیح می باشد.

266- گزینه( 2) فصل رشد صفحه 50:

بهترین زمان یادگیری زبان دوم قبل از 10 سالگی است زیرا دو زبانگی نه تنها برای کودکان مسئله و دشواری ایجاد نمی کند بلکه یک توانایی و قدرت است چرا که کودک به زبان اول تسلط کافی دارد و به خوبی آن را فراگرفته است پس 4 یا 5 سالگی شروع خوبی برای آن است.

267- گزینه ( 1) فصل دوم رشد صفحه 44

البته در کتاب به دو حس بویای و شنوایی اشاره شده که قوی تر از حس بینایی هستند. پس گزینه های 3 و 2 رد می شود و بین گزینه 4 و 1 گزینه اول را انتخاب می کنیم چون در کتاب روان شناسی رشد به این قضیه اشاره شده است . در ضمن اولین گزینه صحیح هم می باشد.

268- گزینه ( 2) فصل سوم « فرآیند های شناختی » صفحه ی 80 تصویر 3-3

طبق تصویر 3-3 لوب آهیانه ای مرکز ( احساس های بدنی ) می باشد ، پس گزینه 2 صحیح می باشد

269- گزینه( 4) صفحه 36 فصل رشد

چون به جنبه های مختلف رشد شناختی و جسمانی و عاطفی همزمان اشاره نموده است . پس رشد کل گراست و جنبه ها و ابعاد آن از هم تأثیر می گیرند.

270- گزینه( 1 ) فصل دوم، رشد صفحه 58

نوجوان توسط توانایی تفکر فرضیه سازی می تواند قضیه ای که مطابق با واقعیت نیست را ممکن کند و از آن ها نتیجه گیری کند که در ظاهر ناممکن به نظر می رسد و بصورت منطقی می تواند هر قضیه ای را که باور نداشته باشد فرضیه سازی کند بصورت ممکن و ناممکن و هم امکان نتیجه گیری ممکن و ناممکن هم بوجود می آید.

271- گزینه( 4 ) فصل سوم صفحه ی 96

ادراک بینایی و شنوایی از یک شی و فرد برای بار اول بصورت نهان در حافظه وجود دارد و می تواند در پردازش اطلاعات جدید در موقعیت های بعدی در آینده در یادآوری و بازیابی اطلاعات به سرعت و صحت آن بصورت ناخودآگاه (نهان) کمک کند که تنها در حافظه ی آماده سازی ادراکی این کار ممکن می شود.

272- گزینه( 1) فصل سوم صفحه 79

 در قشر خاکستری بیان شده که هز نیم کره اطلاعات مربوط به نیم کره دیگر را داراست ؛ چرا که در نیم کره های مغز هر کدام به نحوی سازمان دهی شده اند که اطلاعات حسی مربوط به طرف مخالف بدن را دریافت و ماهیچه های حرکتی طرف مخالف بدن را کنترل می کند. پس نیم کره چپ در راست دست ها اگر آسیب ببیند مشکل در دست راست ایجاد می کند

273- گزینه( 4 ) فصل سوم صفحه 92

اصل زمینه به زمان و مکان یادگیری اشاره دارد و در ضمن طبق اصل سوم حافظه هر چه شباهت مرحله یادگیری و یادآوری بیشتر باشد در همان زمنیه هم یادآوزی مطالب سریعتر و بهتر انجام می گیرد چرا که فرد چیزی را به یاد می آورد که یادگرفته باشد

274- گزینه( 3 ) فصل سوم صفحه 97

حافظه حوادث خاص به دانش آختصاصی فرد گفته می شود که اطلاعاتی را در برمی گیرد که فرد در زمان و مکان معین آناه را تجربه شخصی کرده است. مسعود، احمد را در خیابان دیده است و این به زمان و مکان خاصی اشاره می کند که دو دوست همدیگر را دیده اند.

275- گزینه( 4) فصل چهارم صفحه 138

افرادی که اختلال وسواس فکری و عملی دارند ، احساس می کنند مجبورند درباره ی چیزی که خوش ندارند و بیزارند، فکر کنند و عملکرد شان غیر منطقی است ولی قادر به کنترل آن نیستند

276- گزینه( 1) فصل چهارم صفحه 132

در سندرم انطباق عمومی پس از مرحله مقاومت ( دومین مرحله ) مرحله ی فرسوده شروع می شود که بدن مقاومت خود را در مقابل فشار روانی از دست داده و به فرسودگی می رسد پس گزینه 1 صحیح است زیرا تمامیت شخصیت فرد آسیب دیده و انسجام خود را از دست می دهد.

277- گزینه( 2 ) فصل سوم 84

بر اساس نظریه ی گلوگاه شنختی ، همه ی اطلاعات توجه شده و توجه نشده وارد سیستم شناختی ما می شوند و تا مراحلی مورد پردازش قرار می گیرند ولی در مراحل بالاتر از ادامه ی پردازش اطلاعات باز می مانند

278- گزینه( 3 ) فصل سوم صفحه ی 143 فصل اول جدول 7-1

روش درمان اختلال اضطراب هراس از طریق حساسیت زدایی تدریجی از انواع درمان های رفتاری انجام می گیرد.

279- گزینه (2 ) فصل دوم صفحه های ( 57، 53، 52)

عوامل مهم و مؤثّر در سن بلوغ –جنس –وراثت و عامل جغرافیایی –فرهنگی طبق صفحات 53 و 52 کتاب می باشند اما زودرسی و بررسی بلوغ به سن مربوط می شود که همان سن بلوغ است

280- گزینه( 3 ) فصل چهارم صفحه 129

 اختلال فشار پس از سانحه، پس از یک واقعه ی دردناک مثل جنگ ، حوادث رانندگی یا بلایای طبیعی مثل زلزله رخ می دهد. افراد مبتلا دایما به فکر صحنه ی حادثه می افتند ( بازگشت به گذشته می کند ) هراس و افسردگی هم ممکن است از پیامدهای این اختلال باشد علائم بیماری به اختلال فراگیر هم نمی خورد.

گروه روان شناسی استان قم

 

نمونه سوالات تشریحی از فصل های 1 و 2 کتاب

فصل 1

1ـ تصور شما از روانشناس چيست؟

2 ـ آيا تمام فعاليت هاي روان شناسان را مي توان در دو فعاليت ( تحليل و تحقیق ) خلاصه كرد؟ چرا؟

3 ـ فايده ي مطالعه روان شناسي چيست؟

4-وظیفه  روان شناس بالینی را با ذکر مثال توضیح دهید.

5-روان شناس محققی که در زمینه شناختی آموزش دیده چه کاری انجام می دهد؟

6- با ذکر مثال توضیح دهید روان شناس محققی که در زمینه فیزیولوژیک آموزش دیده چه کاری انجام می دهد؟

7-روان شناس تربیتی کجا و چگونه کار می کند؟

8- وظیفه روان شناسی را که کارخانه یا سازمان تلاش می کند بنویسد.

9-روان شناس جنایی کیست و چه کاری انجام می دهد؟

10-گذراندن درس روان شناسي به شما چه كمكي مي كند؟

11-روان شناسي در چه سالي به عنوان يك علم تجربي شناخته شده و در پاسخ به چه سؤالي كوشش مي كند؟

12-منظور از روان شناسي چيست؟

13-روان شناسي علمي را تعريف كنيد؟

14-اولين هدف روان شناسي علمي چيست؟

15-تفاوت توصيف پديده ها توسط روان شناس با يك فرد عادي چيست؟

16- ـ هدف پيش بيني پديده هاي علمي چه زماني تحقق مي يابد؟

17-روان شناس چه زمانی می تواند رابطه علت و معلولی پدیده های روان شناختی را مورد بررسی قرار دهد؟ مثال بزنید.

18 ـ چه موقع و چگونه جايگاه و اعتبار علمي پيش بيني روان شناسي افزايش مي يابد؟با ذكر مثال توضيح دهيد.

19 ـ فايده پيش بيني با درجه بالاي اعتبار چيست؟ با مثال توضيح دهيد.

20 ـ روش تحقيق علمي را تعريف كنيد؟

21 ـ سه ويژگي كه مي توان با آن آزمون پذيري يا تجربه پذيري را در روش تحقیق علمی به حداكثر رساند نام ببريد؟

22 ـ ویژگی كنترل را با ذكر مثال توضيح دهيد.

23 ـ تعريف عملياتي پديده هاي روان شناسي را به عنوان يكي از ويژگي هاي تجربه پذير بودن با مثال توضيح دهيد.

24 ـ تكرار پذيري را به عنوان يكي از سه ويژگي آزمون پذيري توضيح دهيد.

25-نظریه یا تئوری علمی را تعریف کنید.

26 ـ يك نظريه علمي از طريق چند قرايند انجام مي گيرد؟ نام ببريد.

27 ـ اولين قدم در ايجاد دانش......................... است.

28 ـ فرايند استقراء را با ذكر مثال توضيح دهيد.

29 ـ ارائه نظريه علمي از طريق فرايند قياس را با ذكر مثال توضيح دهيد.

30 ـ چرا یافته های  روان شناسی به دقت و قدرت سایر یافته های علمی نیستند؟

31 ـ موضوع روان شناسي چيست؟ نام برده و هر كدام را توضيح دهيد.

32 ـ چرا براي شناخت انسان از معرفت هاي گوناگون استفاده مي شود؟ توضيح داده و نام ببريد.

33 ـ رويكرد در روان شناسي را توضيح دهيد.

34 ـ پنج رويكرد اصلي در روان شناسي را نام ببريد.

35 ـ رويكرد زيست شناختي چگونه به توصيف و تبيين كاركردهاي رواني مي پردازد؟ مثال بزنيد.

36 ـ منطقه بندي كردن كنش مغز ( آزمايش پل بروكا ) را براي اثبات رويكرد زيست شناختي توضيح دهيد.

37 ـ يافته هاي لشلي براي اثبات رويكرد ريست شناختي را توضيح دهيد.

38 ـ تحريك الكتريكي مغز چه تأثيري در رفتار دارد؟

39 ـ سندرم تطابق عمومي چه چيزي را مشخص مي سازد؟

40 ـ پژوهش هانس سليه در اثبات رويكرد زيست شناختي را توضيح دهيد.

41 ـ نظریه روان كاوي چيست؟

42 ـ روان كاوي در توصيف و تبيين كاركردهاي رواني به چه عواملی توجه می کند؟ توضيح دهيد.

43 ـ پيش فرض نظريه ي روان كاوي فرويد بر چه نيرويي تأكيد دارد؟ توضيح دهيد.

44 ـ مهم ترين درك ما از نظر فرويد چيست؟

45 ـ چرا نظريه فرويد جبرگرا است؟

46 ـ پيش فرض رويكرد رفتاري بر چه نكته اي تأكيد دارد؟ توضيح دهيد.

47 ـ چرا به رويكرد رفتاري « رفتارگرا » مي گويند؟

48 ـ هدف رفتار درماني چيست؟

49 ـ روش حساسيت زدايي منظم را به عنوان دليلي براي اثبات رويكرد رفتاري توضيح دهيد.

50 ـ بيزاري درماني براي درمان چه رفتارهايي استفاده مي شود؟

51 ـ تکنیک پس خوراند زيستي را با ذکر مثال توضیح دهید؟

52 ـ معايب رويكرد رفتاري را توضيح دهيد.

53- چرا رویکرد رفتاری جبرگرا است؟

54 ـ رويكرد شناختي ذهن را به چه تشبيه نموده است؟ نام برده و توضیح دهید.

55 ـ يكي از مشكلاتي كه رويكرد شناختي با آن مواجه است، چيست؟

56-استفاده از تمثیل هایی مانند «پردازش اطلاعات رایانه ای درباره انسان» در رویکرد شناختی بر چه مسئله ای تاکید دارد؟

57- چه انتقادی بر رويكرد شناختي وارد شده است؟

58 ـ رويكرد انسان گرا بين كدام دو رويكرد قرار دارد؟

59 ـ مازلو رويكرد انسان گرا را چه ناميده است؟

60 ـ نظريه ي روان شناس انسان گرا را در توصيف و تبيين رفتار انسان توضيح دهيد.

61 ـ رويكرد انسان گرا را با رويكرد رفتاري مقايسه كنيد.

62 ـ چرا رويكرد انسان گرا با روش هاي علمي مرسوم مخالفت مي كند؟

63 ـ پيش فرض نظريه راجرز را در اثبات رويكرد انسان گرا توضيح دهيد.

64 ـ نظريه ي ابراهام مازلو را در مورد سلسله مراتب نيازها توضيح دهيد.

65 ـ سلسله مراتب نيازهاي ارائه شده توسط مازلو را به ترتيب از پايين تا بالا ترين سطح بنويسيد.

66 ـ انتقاداتي را كه به رويكرد انسان گرا وارد مي شود توضيح دهيد.

67 ـ سه روش تحقيق در روان شناسي علمي را نام ببريد.

68 ـ روش تحقیق آزمايشي را توضيح دهيد. مثال بزنيد.

69 ـ متغير مستقل و وابسته را با ذكر مثال توضيح دهيد.

70 ـ مهم ترين اصل روش آزمايشي چيست؟ آن را توضيح دهيد. با ذكر مثال.

71 ـ چرا بايد در روش آزمايشي دو گروه آزمايشی و كنترل ويژگي هاي يكساني داشته باشند؟

72 ـ مهم ترين ويژگي روش آزمايشي چيست؟ مثال بزنید.

73 ـ مزاياي اصلي روش آزمايشي چيست؟

74 ـ در چه صورت آزمايش تكرار پذير نخواهد بود؟

75 ـ چرا در بيش تر مواقع بررسي ويژگي هاي رواني در شرايط آزمايشگاهي امكان پذير نمي باشد؟ مثال بزنيد.

76 ـ براي بررسي فرضيه هاي علمي به چه نوع اطلاعاتي نياز داريم؟ آن ها را بنويسيد.

77 ـ همبستگي را با ذكر مثال توضيح دهيد.

78 ـ به چه دلایلی از روش همبستگی استفاده می شود؟

79 ـ مطالعه همبستگي و مطالعات آزمايشي را مقايسه كنيد.

80 ـ مشاهده ي طبيعي چيست؟ تعريف كنيد.

81 ـ مشاهده طبيعي توسط چه گروهي معرفي شد؟ نام برده مثال بزنید.

82- کردارشناسان رفتار حیوانات را در کجا مورد بررسی قرار می دهند؟ چرا؟

83 ـ روش تحقيق اندرسون  چه بود و در چه زمینه اي انجام گرفت؟

84 ـ شرط اصلي در مشاهده ي طبيعي،.......................... در مشاهده است.

85 ـ مزايا و معايب روش مشاهده ي طبيعي را مقايسه كنيد.

86 ـ حوزه هاي تحقيقي در روان شناسي را نام برده و توضيح دهيد.

87 ـ حوزه هاي اصلي در تحقيقات بنيادي را نام برده و حوزه هاي كوچكتر آن را طبق جدول 9 ـ 1 مشخص نماييد.

88 ـ فوايد كار در رشته روان شناسي چيست؟

89 ـ چگونه با اخذ مدرك كارشناسي ارشد و دكتري مي توانيد دامنه ي فرصت هاي شغلي پيش روي خودتان را گسترش دهيد.

90- تفاوت میان تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی را با ذکر مثال توضیح دهید.

91- دلبستگی را تعریف کنید.

92-آزمایش های هارلو نشان دهنده چیست؟ توضیح دهید.

93-تحقیقات جان بالبی در چه زمینه ای بوده است؟

94-تبیین روان کاوان از ناخودآگاه چه چیزی را نشان می دهد؟

    فصـل دوم  

1 ـ رشد را تعريف كنيد.

2 ـ ابعاد رشد را نام ببريد.

3 ـ دو فرايند.......................... و......................... زير بناي تغييرات رشدي هستند.

4 ـ رسش را تعريف كنيد.

5 ـ چرا ما انسان ها در جنبه هاي بسياري از رشد شبيه يكديگر هستيم؟

6 ـ يادگيري را تعريف كنيد و مثال بزنيد.

7 ـ ويژگي ها و مشخصات اصلي رشد را نام ببريد.

8 ـ مرحله اي بودن و مداوم بودن فرايند رشد را توضيح دهيد.

9 ـ مراحل رشد انسان در طول زندگي را از ديدگاه روان شناسان نام ببريد. طبق جدول 1 ـ 2

10 ـ توضيح دهيد كه رشد فرايندي كل گرا ست و جنبه هاي مختلف دارد.

11 ـ امروزه متخصصان رشد به چه نتيجه اي در مورد جنبه ها و ابعاد مختلف رشد رسيده اند با ذكر مثال توضيح دهيد.

12 ـ انعطاف پذيري به چه معناست؟

13 ـ انعطاف پذيري رشد را با مثال توضيح دهيد.

14 ـ انعطاف پذيري چه فايده اي دارد؟

15 ـ تأثير زمينه ها و شرايط تاريخي ـ فرهنگي را بر جريان رشد توضيح دهيد.

16- روانشناسی رشد را تعریف کنید.

17- روانشناسان رشد از چه رشته هایی کمک می گیرد؟

18- بیشترین تاکید روانشناسان رشد به مطالعه چه دوره ای از زندگی است؟

19-تفاوت میان متخصص شناختی و متخصص روانی-اجتماعی در مورد مطالعه رشد انسان چیست؟

 

20 ـ چرا هر يك از متخصصان رشد بر يكي از جنبه هاي خاص از انسان توجه دارند؟

21 ـ چرا نظريه ها و ديدگاه هاي متفاوتي در باره ي رشد وجود دارد؟

22 ـ دو نظريه رشد را فقط نام ببريد.

23 ـ كدام روان شناس بيش از ديگران در باره تفكر كودكان مطالعه كرده است؟

24 ـ پياژه در مطالعات خود به چه نتيجه اي در مورد فرايندهاي تفكر رسيده است؟ توضيح دهيد.

25 ـ ديدگاه پياژه در مورد هوش را توضيح دهيد.

26 ـ سازگاري از ديدگاه پياژه چند جانبه است؟ چگونه؟

27 ـ نتيجه ي تحقيقات پياژه در باره ي درك كودكان در مورد مفاهيمي چون عدد و زمان و حجم و... چيست؟

28 ـ چهار دوره شناختي پياژه را به ترتيب نام ببريد.

29 ـ دوره ي حسي ـ حركتي از چه سني شروع مي شود و كودكان داراي چه ويژگي هايي مي شوند؟

30 ـ دامنه ي سني پيش عملياتي را نوشته و ويژگي هاي كودكان در اين مرحله را توضيح دهيد.

31 ـ دوره ي عمليات عيني پياژه در چه سنيني است و چه ويژگي هايي پيدا مي كنند؟

32 ـ دامنه ي دوره ي عمليات ذهني يا صوري از چه سني شروع مي شود ، ويژگي هاي فرد در اين دوره را بنويسيد.

33 ـ نظريه ي رواني ـ اجتماعي اريكسون را توضيح دهيد.

34 ـ منظور از بحران در نظريه اريكسون چيست؟ چه تأثيري بر شخصيت فرد مي گذارد؟

35 ـ  به نظر اريكسون زماني كه بحران يك مرحله حل نشده باشد چه مشكلي براي فرد ايجاد مي شود؟

36 ـ سه مرحله ي مهم از مراحل رشد رواني ـ اجتماعي اريكسون را فقط نام ببريد.

37 ـ مرحله ي اول از مراحل رشد رواني ـ اجنماعي اريكسون چه سني است؟ كودك داراي ويژگي هايي مي باشد؟

38 ـ در سنين 12 تا 20 سالگي فرد با چه نوع بحراني مواجه مي شود؟ ويژگي هاي فرد دراين دوره را بنويسيد.

39 ـ ويژگي هاي دوره ي سالخوردگي فرد را بنويسيد و دامنه ي سني آن را از نظر اريكسون مشخص كنيد.

40 ـ به نظر اريكسون در ايجاد بحران ها چه عواملي نقش دارند؟ نام ببرید.

41 ـ اريكسون رشد را فقط به دوره ي كودكي و نوجواني محدود نمي كند و معتقد است رشد..................... ادامه دارد.

42 ـ سلول تخم (زیگوت) چگونه تشكيل مي شود؟

43 ـ هر سلول تخم داراي چند كروموزوم است؟

44 ـ كدام جفت از سلول ها عامل تعيين كننده ي جنسيت فرزند مي باشد؟

45 ـ عامل تعيين كننده ي جنسيت پدر است يا مادر؟ چگونه؟

46 ـ از زمان انعقاد نطفه در رحم مادر تا تولد چند مرحله ي رشد وجود دارد؟ نام ببريد.

47 ـ مرحله زيگوت را توضيح دهيد.

48 ـ مرحله ي روياني (هفته سوم تا هفته هشتم ) را توضيح دهيد.

49 ـ مرحله جنيني را توضيح دهيد.

50 ـ چه عوامل محيطي مي تواند رشد قبل از تولد و فرايند تولد را دچار مشكل كند؟ 3 مورد نام ببرید

51 ـ اگر تغذيه مادر در سه ماه آخر باروري نامناسب باشد ، چه نارسايي در جنين ايجاد مي كند؟

52 ـ نوزاد بدنيا آمده از سوءتغذيه مادر و يا مصرف داروهاي شيميايي دچار چه دشواريهايي بعد از تولد مي باشد؟

53 ـ رابطه ي سن مادر و خطر مرگ نوزاد يا جنين طبق نمودار 1 ـ 2 را مختصرا توضيح دهيد.

54 ـ دوره ي طفوليت در چه دامنه ي سني است؟ تغييرات رشدي در اين مرحله چگونه است؟

55 ـ ويژگي هاي جسماني دوره ي طفوليت را بنويسيد.

56 ـ در انتهای دوره ي طفوليت وزن و قد نوزاد چند برابر مي شود؟

57-رشد طبیعی و تدریجی مغز، امکان رشد چه مهارت هایی را در دوره طفولیت ایجاد می کند؟

58-توانایی چنگ زدن در چند ماهگی به وجود می اید؟چرا؟

59-راست نگه داشتن سر و راه رفتن بدون کمک دیگران در چند ماهگی رخ می دهد؟

60-هنگام تولد کدام یک از حواس حساس و فعال هستند و کدام حس ضعیف است؟

61- نوزاد در بدو تولد تا چه فاصله ای حوزه بینایی دارد؟

62-ظرفیت حافظه در دو سال اول زندگی چه تغییری می کند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

63 ـ رشد شناختي دوره ي طفوليت چه نوع توانايي هايي را براي طفل به وجود مي آورد؟

64 ـ رشد هيجاني و اجتماعي دوره ي طفوليت چه ويژگي هاي مثبتي را براي طفل به وجود مي آورد؟

65-حمایت بیش از اندازه یا عدم حمایت در دو سال نخست زندگی چه نتایجی به همراه دارند؟

66-مهمترین نیازهای عاطفی و اجتماعی کودکان را نام ببرید و چگونگی ایجاد آنها را بنویسید؟

67 ـ دامنه ي سني دوره ي كودكي اول را بنويسيد و چگونگي تسلط كودك بر محيط را توضيح دهيد.

68 ـ چرا كودكان در دوره ي كودكي اول لاغر به نظر مي رسند؟

69 ـ رشد مغز در دوره ي كودكي اول چگونه است و چه تأثيري بر رفتار كودك دارد؟ مثال بزنيد.

70-در 5 سالگی وزن مغز به چند درصد وزن بزرگسالی خود می رسد و موجب چه تغییراتی در سلول های عصبی می شود؟

71- وضعیت کودکان در کودکی اول در زمینه مهارت های حرکتی درشت و ظریف چگونه است؟ توضیح دهید.

72 ـ رشد شناختي كودك در دوره ي اول كودكي چگونه است و چگونه مي توان راهبردهاي حافظه ي كودك را افزايش داد؟

73- درک ریاضی را در دوره کودکی اول توضیح دهید.

74-مهارت های حل مسئله و حافظه کودک در کودکی اول به چه صورت است؟

75 ـ مهم ترين خصوصيات شناختي در دوره ي كودكي اول.................... كودك است.

76 ـ چگونگي رشد زبان در كودكي اول را بنويسيد.

77 ـ مفهوم خود در چه دوره اي از زندگي براي افراد ايجاد مي شود؟

الف ـ دوره ي طفوليت                                                       ب ـ دوره ي كودكي دوم

ج ـ دوره ي كودكي اول                                                    د ـ دوره ي نوجواني

78 ـ رشد مفهوم خود چه نوع توانايي هايي را براي كودك به وجود مي آورد؟ توضيح دهيد.

79 ـ در دوره ي كودكي اول در شكل گيري رفتار جنسي ، هم استانداردهاي اجتماعي و فرهنگي و هم............... و.............. دخالت دارند.

80-رشد هیجانی و اجتماعی (مفهوم خود) در کودکان 6 ساله چه توانایی را ایجاد می کند؟

81 ـ چرا بيماري و مرگ كودكان در دوره ي دوم كودكي كم تر از دوره هاي ديگر اتفاق مي افتد؟

82 ـ دامنه ي سني دوره ي كودكي دوم از................... تا................. سالگي است.

83 ـ ويژگي رشد دوره ي كودكي دوم در مقايسه با دوره هاي ديگر چگونه است؟

84 ـ خصوصيات رشد جسماني دوره ي دوم كودكي را بنويسيد و مثال بزنيد.

85 ـ آهنگ رشد کند جسمانی در دوره دوم کودکی چه مهارت های حرکتی در کودکان دبستانی به وجود می آورد؟ مثال بزنید.

86-چگونگی رشد تفکر را در دوره دوم کودکی توضیح دهید و نتیجه آن را بنویسید.

87ـ در دوره ي كودكي دوم از چه نوع توجه اي استفاده مي شود؟ این توجه چه مهارت هایی را در آن ها ایجاد می کند؟

88 ـ راهبردهاي ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات در دوره ي كودكي دوم را بنويسيد.

89 ـ افزايش ظرفيت پردازش اطلاعات چه توانايي خاصي را به كودك در دوره ي كودكي دوم مي دهد؟ مثال بزنيد.

90 ـ چرا كودكان دوره ي دوم بهترين يادگيرندگان زبان دوم هستند؟

91 ـ بهترين سن براي شروع آموزش زبان دوم چيست؟

92 ـ دو زبانگي در كودكان را توضيح دهيد و چه نوع توانايي شناختي را در كودكان دوره ي دوم ايجاد مي كند؟

93-دوزبانگی اولیه چه توانایی های شناختی را در کودکان افزایش می دهد؟

94 ـ محيط اجتماعي كودك فبل از دبستان را با محيط اجتماعي كودك دبستاني مقايسه كنيد.

95 ـ دوره ي توليد و كار كدام دوره ي كودكي به حساب مي آيد؟ چرا؟

96 ـ شناخت اجتماعي كودكي دوم را توضيح دهيد.

97 ـ آگاهي كودك از توانايي و ناتواني هاي خود را در دوره ي كودكي دوم با ذكر مثال توضيح دهيد.

98 ـ ارتباط با گروه هم سالان در دوره ي كودكي دوم و نوجواني را مقايسه كنيد.

99 ـ معمولا سنين بين................... تا......................... سالگي را دوره ي نوجواني مي نامند.

100 ـ نوجوان در اين دوره با چه نوع تحولاتي روبرو مي شود؟ نام ببرید.

101 ـ آيا مسائل نگران كننده ي دوره ي نوجواني به تحولات اين دوره مربوط مي شود؟ چگونه؟

102 ـ چه نوع هورمون ها در پسران و دختران در دوره بلوغ ترشح مي شود؟

103 ـ مهم ترين تغييرات جسماني دوره نوجواني........................... است.

104 ـ در دوره ي نوجواني رشد جسماني و......................... به دوره كودكي پايان مي دهد.

105 ـ شروع سن بلوغ مي تواند بين سنين.................... تا........................... سالگي در تغيير باشد.

106 ـ عوامل مؤثر در شروع سن بلوغ را فقط نام ببريد.

107 ـ جنس را به عنوان يكي از عوامل مؤثر در سن بلوغ توضيح دهيد.

108 ـ نقش وراثت را در شروع سن بلوغ توضيح دهيد و مثال بزنید.

109 ـ تأثير عوامل جغرافيايي ـ فرهنگي را بر بلوغ توضيح دهيد.

110 ـ ساختمان بدن چه تأثيري بر بلوغ دارد؟

111 ـ وضعيت تغذيه و سلامت چگونه بر بلوغ تأثير مي گذارد؟

112 ـ تأثير روابط عاطفي و اجتماعی خانواده را  در دختران و پسران مقایسه کنید.

113 ـ رشد جسماني ناگهاني چه تغييرات ظاهري را در نوجوان به وجود مي آورد؟توضيح دهيد.

114 ـ دختران در دوره ي نوجواني در........... سالگي و پسران در........... سالگي بيش ترين افزايش وزن را دارند.

115 ـ آخرين قسمت هاي بدن كه در دوره ي نوجواني رشد مي كند كدام اندام است؟ جزييات تغيير آن را بنويسيد.

116 ـ تغييرات بدني سريع دوران بلوغ بدن نوجوان را مستلزم چه نوع تغذيه اي مي كند؟

117 ـ وزن شش حدودا........... برابر و اندازه ي قلب.............. برابر پيش از نوجواني مي شود.

118 ـ رشد شش و قلب چه نوع توانايي هايي را به نوجوان مي دهد؟

119 ـ رسش جنسي چه نوع صفاتي را در نوجوان به وجود مي آورد؟ نام ببريد.

120 ـ صفات اوليه جنسي را توضيح دهيد.

121 ـ صفات ثانويه جنسي را توضيح دهيد.

122 ـ تفاوت صفات اوليه ي جنسي و صفات ثانويه جنسي چيست؟

123 ـ چرا در مراحل اوليه ي بلوغ احتمال باروري از سال هاي بعدي كم تر است؟

124 ـ چگونگي رشد مو را به صورت صفات ثانوي جنسي توضيح دهيد.

125 ـ رشد موي صورت به ويژگي هاي................ و................... بستگي دارد.

126 ـ چگونگي عكس العمل نوجوان در مقابل تغييرات مهم بدني و جنسي به چه عواملي بستگي دارد؟

127 ـ معايب و مزاياي بلوغ زودرس و ديررس را در دختران و پسران مقايسه كنيد.

128-برخورد اطرافیان نسبت به نوجوانانی که بلوغ زودرس یا دیررس دارند چگون باید باشد؟

129 ـ توانايي هاي شناختي دوره ي نوجواني را توضيح دهيد.

130 ـ توانايي فراشناختي دوره ي نوجواني....................... است.

130 ـ نوجوان نه تنها از لحاظ كمّي دجار تحولات شناختي مي شود بلكه........................ نيز پيدا مي كند.

131 ـ مهم ترين تحولات شناختي دوره ي نوجواني را نام ببريد.

132 ـ تفكر فرضيه سازي را با ذكر مثال توضيح دهيد.

133 ـ تفكر فرضيه سازي چه امكاناتي را براي نوجوان به وجود مي آورد؟

134 ـ استدلال قياسي را با ذكر مثال با استدلال استقرايي دوران دبستان مقايسه كنيد.

135 ـ تصور كودكان و نوجوانان در مثال دلفين ها نشان دهنده ي چه نوع تفكراتي است؟

136 ـ بالانس وزنه ها توسط پياژه نشان دهنده ي جه نوع تفكري است؟ توضيح دهيد.

137 ـ تفكر در باره ي خود چگونه به صورت احساسات و انگيزه هاي متعارض در نوجواني بروز مي كند؟

138 ـ تفكر.............. و.................. به نوجوانان امكان مي دهد كه در باره ي خود وارسي و تفكر كنند.

139 ـ ويژگي هاي............. و................. گر چه خود آگاهي نوجوان را بيش تر مي كند ولي خطراتي را براي او به همراه دارد.

140 ـ ويژگي شكست ناپذيري در دوره ي نوجواني را توضيح دهيد.

141 ـ ويژگي قهرمان سازي  را توضيح دهيد.

142-ویژگی درون نگری و خودمرکزی چه خطراتی را برای نوجوان بوجود می آورد؟ نام ببرید و توضیح دهید.

143 ـ سه دوره اصلي رشد استدلال اخلاقي كلبرگ را نام برده و توضيح دهيد.

144 ـ رشد استدلال اخلاقي دختران و پسران را در دوران نوجواني مقايسه كنيد.

145 ـ چه شواهدی برای تصمیم گیری نامناسب از سوی نوجوانان می توان ذکر کرد؟

146 ـ مهم ترين ويژگي رشد رواني ـ اجتماعي دوره نوجواني................... و....................است كه پاسخ به سؤال مهم «من كيستم » مي باشد.

147-«خود» را تعریف کنید.

148 ـ تعريف خود در دوره نوجواني چگونه تلاشي است؟ و چگونه به وجود مي آيد؟

149 ـ در فرآيند رسيدن به خود حقيقي نوجوان دچار چه موقعيت هاي متضادي مي شود ، مثال بزنيد.

150 ـ به چه دلايلي نوجوان از خود كاذب استفاده مي كند؟ مناسب ترين راه حل كدام است؟

151 ـ براي كسب هويت خود ، نوجوانان دست به چه تلاشي هايي مي زنند. مثال بزنيد.

152 ـ نقش آموزي جنسيتي چگونه به وجود مي آيد و از چه زماني شروع مي شود؟

153 ـ رابطه ي نقش جنسي و كسب هويت آينده فرد را توضيح دهيد.

154 ـ نوجواناني كه در پایان دوره ي نوجواني به تعريف خود دست يافته اند ، داراي چه ويژگي هايي هستند؟

155 ـ نوجواناني كه در پايان دوره ي نوجواني به تعريف خود و هويت مثبت دست نيافته اند چگونه اند؟

156 ـ نقش والدين در تعريف خود را توضيح دهيد.

157 ـ چه نوع والديني در تعريف خود و هويت مثبت دوره ي نوجواني كمك مي كنند؟ چگونه؟

158 ـ نقش هم سالان در تعريف خود را توضيح دهيد.

159-تفاوت دوستی های دوره کودکی با دوره نوجوانی چیست؟

160 ـ چرا گروه هم سالان منبع اطلاعاتي مهمي در تعريف خود هستند؟

161 ـ فشارهاي گروهي هم سالان در سنين..................... ــ................... سالگي افزايش مي يابد.

162 ـ نوجواني كه رفتار خود را تحت فشار هاي گروهي انجام مي دهد چگونه است؟

 گروه روان شناسی استان قم